Стремежът ни е предоставяната информация в този уеб сайт да бъде точна и актуална, като издателят дава гаранция за достоверността и пълнотата на тази информация, както и за нейната актуалност.

Ние не носим отговорност за информацията на сайтовете, към който сме посочили хипер-линкове (връзки). Сайтът не носи отговорност по отношение на правилността, или наличието, или отсъствието на някаква информация от такива източници. Използването на тази страница и на връзките в нея е личен избор на посетителя.

Сайтът не поема отговорността за каквито и да е щети, последвали от използването на тази страница. Издателят си запазва правото, ако сметне за необходимо, да променя или изтрива съдържание от тази страница. Не се дават гаранции за появяването на страницата или на връзките с нея.

По медицински въпроси и за указания относно употребата на нашите препарати, моля да се обърнете към вашият личен лекар или фармацевт! Настоящият сайт е предназначен за ползване от лица, както за живеещи на територията на Република България, така и извън нея.