Вашето щастие е нашият успех

MaRhyThe-Systems е основана през 1999 година.

Биологични разработки в рамките на проекта "Клинично ориентирани фундаментални проучвания" в университета в Ерланген показват, че специфични честотни и амплитудни модели инициират и ускоряват оздравителните процеси.

След като терапевтичните резултати са представени и обсъдени на медицински конференции в различни дисциплини на национално и международно ниво, се патентова инструмент за матрично-ритъмна терапия и се произвежда за продажба: Матриксмобил®.

Философия

Матрично-ритъмната тепария е част от едно ново направление – регенеративната медицина. Тя се занимава с лечението на различни заболявания чрез възстановяване на повредените клетки, тъкани и органи чрез стимулиране на собствените регенерационни процеси и репаратурни механизми на тялото. При физиологичните процеси биологичните структури се изграждат и поддържат живи от трите "съставки на живота" - енергия, материя и информация. Пространствено-времевите модели, които са свързани чрез процеси, придобиват все по-голямо значение. Ние приветстваме това иновативно развитие в традиционната медицина и намираме смисъла на нашата работа в това да я подпомагаме.

Визия

Матрично-ритъмната терапия спада към съвместимите с природата терапии, както и тази по Кнейп. Животът е процес, който се изразява ритмично и е динамично стабилизиран. Матрично-ритъмната терапия свързва традиционните схващания с физични модели от ХХ век и се доказва като изключително ефективна в практиката. Ние искаме да разпространим матрично-ритъмната терапия, както и научните открития, които са ни довели до тази форма на терапия, толкова много, че процес-ориентираното мислене да се разбира от самосебе си.

Екип

Ние сме един весел и мотивиран екип. Заемаме се с ежедневните си задачи с енергия и спокойствие. MaRhyThe прилага и подкрепя един конструктивен, целенасочен и креативен начин на работа. Винаги сме насреща - за нашите клиенти и за всеки от екипа ни в нашите центрове в София и Пловдив.