Центрове

СЪЖИВЕТЕ УМА, ТЯЛОТО И ДУХА СИ

Човешкото тяло трепти – както и всички топлокръвни животни като коне, кучета и котки – с 8 до 12 трептения в секунда. Това не е ново откритие, но е наблюдавано и изследвано по-точно едва в последно време с видеомикроскоп. Тъй като тук става дума за много малки трептения, те се забелязват без помощни средства само в екстремни ситуации например при студ или при тремор на мускулите.

С 45% масова част скелетната мускулатура е най-големият двигателен орган при топлокръвните организми и най-силният „диригент“ на микроциркулационните процеси.

Докато сърдечният мускул изпомпва кръв и в най-малките кръвоносни съдове и така снабдява клетките с кислород и хранителни вещества, той се нуждае от ритмично трептящите скелетни мускули, за да се осигури отделянето на крайните метаболитни продукти на съединителната тъкан.

В един много малък регион в непосредствена близост с клетките, трептенията водят до помпена дейност, която спомага за транспорта на хранителни вещества, антитела и отпадъчни продукти.

Ако процесите в мускулатурата не работят правилно, трептенията на клетките се забавят и се стига до задръстване, а така засегнатите клетки не се снабдяват с достатъчно от нужните вещества. Първо се появяват болезнени спазми, които водят след себе си промени в мускулната тъкан, в костите, кръвоносните съдове и нервите. Без помпената функция на здравата, трептяща мускулатура не е възможна безпроблемна работа на клетките.
Ето защо, матрично-ритъмната терапията се базира на поведението на скелетните мускули и тяхната характерната честота и амплитуда.

 

Как функционира терапията?

Матрично-ритъмната терапия въздейства отвън на клетките на тялото и на веществото около тях, матрикса. Със специално оформения резонатор, терапевтичният уред произвежда механично-магнитни вибрации, аналогични на тези на тялото.

При това се получава неравномерно налягане в тъканите, което симулира ефекта на помпа и в същото време стимулира нервните окончания по физиологичен начин.
Собствените вибрации на тялото и клетките се подсилват, съответно възстановяват.

С други думи: матрично-ритъмната терапия действа чрез ритмично микроразширяване чак на клетъчно ниво и ефектът е, че процесите се синхронизират, а от тях зависи всичка клетъчна регенерация и оздравяване.

Резултат: Тъканите, т.е. мускули, кожа, сухожилия и т.н., отново са пропускливи и гладки и участват в оздравителните процеси на тялото

 

Как се прилага терапията?

Прилагането с уреда Матриксмобил® не е чисто технически въпрос. Финият усет и анатомичните познания на опитен специалист - например масажист, физиотерапевт или лекар – допринасят значително за успеха на лечението. Все пак, работата с Матриксмобил® е лесна.

Като нежна, дълбоко ефективна форма на терапия, чийто основен ефект се основава на огромните регенеративни способности на тялото, е препоръчително матрично-ритъмната терапия да се прилага по-рано. Така често е възможно да се избегнат по-сериозни интервенции. Но дори след такива интервенции тя може да допринесе много за оздравяването. В секцията хуманна и ветеринарна медицина ще намерите списък с индикации. Матрично-ритъмната терапия може много добре да се комбинира с други методи на физикалната терапия.

Какво отличава MaRhyThe от другите методи?

Класическите методи на физикалната медицина също се концентрират върху скелетната мускулатура. При това се стимулират неспецифично и кожата, мускулатурата, съединителната тъкан, лимфата, рефлексните зони и определени нерви и точки отвън чрез докосвания и разтривания, за да се подобри кръвообращението. Това пък води до отпускане, разтягане, премахване на спазмите на мускулите и по-добро отделяне на метаболитните продукти в тялото. Често обаче тези методики не действат на достатъчна дълбочина в тъканите.

Матрично-ритъмната терапия е дълбоко ефективна форма на терапия, която взема под внимание най-новите резултати от научни изследвания, както и зададения физиологичен ритъм на клетките и извънклетъчния матрикс. Високата ефективност на метода се дължи на това, че подобряването на структурата на биологичната тъкан става целенасочено чрез възстановяване качеството на физиологичните процеси.